Uw vraagMijn aanbodHoe ik werkContact makenWie ik benOki-b
OKI-B

Ouder Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B) is een kortdurende behandeling voor ouders/verzorgers en kinderen in de leeftijd tot 8 jaar, waarbij het contact en/of de relatie tussen ouders/verzorgers en kind door allerlei factoren moeizaam verloopt. De behandeling richt zich op het herstellen van de band tussen ouders/verzorgers en het kind, zodat contact en opvoeding weer meer vanzelfsprekend kunnen verlopen. 

 

OKI-B bestaat uit ervaringsgerichte spelsessies van ouders/verzorgers en kind samen. Binnen deze spelsessies worden bewegingsspelvormen aangeboden, die enerzijds inspelen op het contact en de relatie tussen ouders/verzorgers en kind en anderzijds op het ruimte- en lichaamsbewustzijn van het kind. Naast de spelsessies worden er begeleidende gesprekken gevoerd met de ouders/opvoeders aan de hand van video-opnames gemaakt tijdens de sessies.
 

Binnen OKI-B wordt vooral gewerkt met de relatie-spelvormen zoals ontwikkeld zijn binnen de Sherborne bewegingspedagogiek. Middels deze spelvormen worden ouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld, om in een veilige omgeving spelenderwijs positieve opvoedingsvaardigheden te ervaren en hun sensitiviteit (= gevoeligheid) t.a.v. het kind te vergroten. Ze worden daarbij direct ondersteund door de behandelaar. De spelvormen sluiten aan bij de wereld van het kind. Het kind krijgt hierdoor de mogelijkheid om in de sessies positieve en plezierige ervaringen op te doen met zichzelf en met de ouder/verzorger; ervaringen die niet van nature tot stand zijn kunnen komen of gestagneerd zijn geraakt. De kinderen leren (weer) vertrouwen te hebben in hun ouder/verzorger, wat hun zelfvertrouwen en zelfbeeld bevordert.
 

OKI-B wordt aangeboden in (gemiddeld) 10 wekelijkse sessies van 45 minuten, waarbij ouders/opvoeders en kind samen aanwezig zijn. Daarnaast vinden er 3 oudergesprekken plaats.