Uw vraagMijn aanbodHoe ik werkContact makenWie ik benOki-b
Advies, training en coaching

Op een persoonlijke en kleinschalige wijze bied ik advies, training en coaching aan (teams van) professionals die met organisatie- en/of samenwerkingsvraagstukken kampen. Er kan dan gedacht worden aan vragen rondom het opstarten van een eigen praktijk, organisatorische en/of inhoudelijke doorontwikkeling van een team of praktijk of ondersteuning bij de toerusting van een team of praktijk op  stelselwijzigingen in de jeugdzorg. Ook het begeleiden in het aanvragen van intellectueel eigendom behoort tot de mogelijkheden.

 

Supervisie

Al geruime tijd bied ik supervisie aan psychologen en pedagogen die in opleiding zijn tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Het betreft dan bijvoorbeeld supervisie over behandeling, diagnostiek en/of management. Ook bied ik supervisie aan orthopedagogen en psychologen in het kader van de (her)registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en aan systeemtherapeuten in opleiding tot het erkend lidmaatschap van de NVRG. De supervisie vindt doorgaans individueel plaats, maar wanneer een organisatie een aantal medewerkers in hetzelfde onderwerp wil scholen is ook groepssupervisie mogelijk.