Uw vraagMijn aanbodHoe ik werkContact makenWie ik benOki-b
Klachtrecht

Mocht er ontevredenheid zijn over de geboden hulpverlening, dan hoop ik dat u dat met mij wilt bespreken. Lukt het niet om samen de ontevredenheid weg te nemen, dan kan u voor bemiddeling contact opnemen met mijn directe collega mevr. drs. E.M. Beersma-Simons, gz-psycholoog (www.opmaatapeldoorn.nl). Indien dit niet gewenst is of niet tot een bevredigende oplossing leidt, is er via de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) klachtrecht geregeld. U kunt zich bij deze vereniging melden bij de klachtenfunctionaris en de geschillencommissie. De link naar de betreffende website is: https://www.lvvp.info/voor-clienten/

 

Beroepscode en rechten cliënten

Als klinisch psycholoog dien ik me te houden aan de beroepscode zoals opgesteld door het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Op de site van het NIP (www.psynip.nl) is de beroepscode in te zien. Hier zijn ook afspraken met betrekking tot cliëntenrechten en wetgeving hierover te vinden.