Uw vraagMijn aanbodHoe ik werkContact makenWie ik benOki-b
Werkwijze

Na aanmelding vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats, al dan niet samen met het kind of de kinderen. In deze kennismaking worden de hulpvragen besproken en de mogelijkheden tot hulpverlening onderzocht.

Bij de start van de hulpverlening wordt er een behandelplan opgesteld, waarin probleembeschrijving, in te zetten hulpverlening en behandeldoelen zijn opgenomen.

Tijdens de hulpverlening zal aan kinderen (waar mogelijk) en volwassenen gevraagd worden om met enige regelmaat een korte vragenlijst in te vullen. Dit om de werkzaamheid van de geboden hulp en de tevredenheid van de cliënten te inventariseren.