Uw vraagMijn aanbodHoe ik werkContact makenWie ik benOki-b
Ouderbegeleiding

Daar waar ouders zich zorgen maken over het gedrag en functioneren van hun kind en niet goed meer weten hoe hiermee om te gaan, komt het opgroeien van het kind onder druk te staan en gaat de opvoeding niet meer vanzelf. Door middel van oudergesprekken of gezinsgesprekken besteed ik hier gericht aandacht aan.