Uw vraagMijn aanbodHoe ik werkContact makenWie ik benOki-b
Schoolbegeleiding

Soms is het nodig dat een kind kortdurend begeleid wordt op school of dat er bij leerkrachten de behoefte leeft om meer kennis op te doen over de problematiek van een kind. Door middel van gerichte schoolbegeleiding kan ik hierin dan een rol spelen.